Våra tjänster

Deklarationer och skatter

  • Bolagsdeklarationer
  • Deklarationer för enskilda näringsidkare
  • Handelsbolagsdeklarationer
  • Inkomstdeklarationer för privatpersoner
  • Skatteutredningar
  • Övriga skattefrågor

Vi upprättar deklarationer för bolag samt delägarna. När det uppkommer skatteärenden hjälper vi till med besvärsskrivelser och överklaganden till skatteverket.