Våra tjänster

Bolagsbildning

  • Bolagsbildning AB
  • Firmaregistrering av enskild firma och handelsbolag
  • Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket, F-skatt
  • Ombildningar

Vi bildning av företaget hjälper vi till med att upprätta handlingarna till bolagsverket och skattemyndigheterna. Vi hjälper till när ni ska ombilda handelsbolaget eller den enskilda firman till aktiebolag.